Pack Initiation

net2rent Pack Initiation

Conceptes

Imports

Només PMS
(fins a 20 immobles)

PVP: 3,33 unit/dia
Min. a facturar: 100 /mes

+ Setup Cost que inclou:

  • Alta i configuració inicial
  • Formació online 4h
  • 2 hores coneixements bàsics PMS
  • 2 hores perfeccionament PMS
  •  Suport 15 hores primer mes (mitjançant tiquets/trucades)

995 €​

Alta i configuració Channel Manager

  • Inclou sincronització amb 1 portal a escollir
  • + PROMOCIÓ: HomeAway gratis

350 €​

Add + immoble

2,5 €/mes/immoble

HomeAway

Parlem?

Omple aquest formulari i contactarem amb vosaltres

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Software S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Software S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Software S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Software S.L. , amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.