Analytics de net2rent

Analytics N2R és una eina analítica de control i gestió d’ingressos que et permetrà analitzar amb profunditat la rendibilitat dels teus immobles i realitzar previsions tarifàries segons l’oferta i demanda turística. Totes les dades s’extreuen de net2rent i s’actualitzen constantment. Accedeix a tota la informació sobre la gestió del rendiment del teu negoci en tan sols un clic.

Monitora el teu negoci

I obtingues un major nombre d'ingressos

Analytics N2R
Analytics N2R

Pàgina d'Inici

A través de la pàgina d’inici pots, de manera molt visual i d’un cop de vista obtenir una anàlisi comparativa de diferents escenaris i veure així l’evolució de guanys i/o pèrdues que hagis tingut en diferents períodes i temps.

SALES (VENDES)

En l’apartat Sales pots comparar les vendes actuals amb anys anteriors i així fer les teves previsions de reserves.

Coneix fàcilment el percentatge d’ocupació i venda entre temporades i/o anys o descobreix els portals que més vendes has obtingut.

Analytics N2R - Sales
Analytics N2R - Invoicing

INVOICING (FACTURACIÓ)

Des de l’apartat Invoicing, pots consultar tota la tresoreria de la teva empresa, de les reserves que has cobrat, i/o les que estan pendent de cobrament.

A més compara fàcilment l’estat de tresoreria de l’any actual respecte a anys anteriors.

PREVISIONS

També pots crear previsions de venda, per anys, mesos, setmanes, o dies, fixar el teu objectiu i anticipar-se a la presa decisions i corregir a temps possibles errors en la teva oferta allotjaments.

Analytics N2R - Previsions

DESCOBREIX TOTES LES POSSIBILITATS DE N2R ANALYTCS

SOL·LICITA UNA DEMO ONLINE

Parlem?

Omple aquest formulari i contactarem amb vosaltres

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Software S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Software S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Software S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Software S.L. , amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.

Solicite una demo de net2rent

Formulario de solicitud de una demo comercial de la plataforma net2rent

Política de Privacidad

En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente cuyos datos figuran en el presente Formulario, consiente de forma expresa a Buda Business Data Software S.L. el tratamiento de sus datos personales con objeto de realizar facturación y promoción de los servicios comercializados con los mismos, así como la autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de las cuales tuviera concertado contrato de prestación y promoción de servicios.

Los datos se incluirán en un fichero automatizado de Buda Business Data Software S.L. que dispone de las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad y usted podrá ejercitar conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo un escrito a Buda Business Data Software S.L. junto con una fotocopia de su DNI: Buda Business Data Software S.L., con dirección en Edificio @Sant Cugat Business Park. Avda. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – España.

Solicite una demo de net2rent

Formulario de solicitud de una demo comercial de la plataforma net2rent

Política de privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Software S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Software S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Software S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Software S.L. , amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.