Mineria de dades

data-mining

Obtenim informació comercial valuosa mitjançant l'anàlisi de les seves dades

El Data Mining o Mineria de Dades, és el procés que estudia com es comporten les dades i els analitza per a descobrir patrons entre grans volums de dades. Aquesta informació, serveix per a explicar el comportament dels usuaris, i ens ajuda a planificar estratègies comercials per al futur. Des de net2rent oferim un servei d’anàlisi de les dades recaptades en el PMS de net2rent i en el seu web amb motor de reserves.
data-mining
ESTUDI DE PROCESSOS

ESTUDI DE PROCESSOS

Conèixer i comprendre com estan operant els processos ajuda a millorar i assegurar la competitivitat de l’empresa.
Recerca Operativa

RECERCA OPERATIVA

Apostem per l’optimització de recursos, minimitzant costos i maximitzant beneficis de manera eficaç, per a ajudar en la presa de decisions.
ESTRATÈGIES "DATA DRIVEN"

ESTRATÈGIES "DATA DRIVEN"

Utilitzem l’anàlisi de dades com a eix central en els processos de presa de decisions que ens ajuden a construir una millor relació amb els clients.
ANÀLISI DE RESULTATS

ANÀLISI DE RESULTATS

Processem les dades dels resultats obtinguts per a focalitzar-nos en els quals tenen més rellevància per a la presa de decisions futura.

Parlem? Emplena aquest formulari i en breu un dels nostres agents es posarà en contacte amb vosaltres.

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Programari S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Programari S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Programari S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Programari S.L., amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.