Els nostres serveis

El secret de l’èxit de net2rent resideix en com adaptem els nostres serveis a les necessitats dels clients de forma contínua. Li aportem una extensa experiència i els millors professionals perquè t’ocupis del teu negoci, i aconsegueixis beneficis econòmics considerables com a resultat d’un excepcional servei al client.

Disseny corporatiu

Al sector turístic vacacional, la imatge ho és tot

El branding és la manifestació externa de la teva agència. Generar una bona imatge corporativa és transmetre els valors o qualitats que representen la teva marca, és per això que t’ajudem a aconseguir una sinergia o concordança entre la imatge i marca, per tal de projectar credibilitat, transparència, valor i singularitat sobre els teus clients.

Disseny de logogotipo i identitat visual

Disseny de logotip i identitat visual

Disseny i Maquetació fullets/tríptics *

Disseny i maquetació fullets/tríptics *

Disseny editorial catàlegs/revistes *

Disseny editorial
catàlegs/revistes *

Disseny de Displays per fires i congressos

Disseny de displays
per a fires i congressos

Correcció fotogràfica retoc i optimització

Correcció fotogràfica
retoc i optimització

* El cost d'impressió es pressuposta a part.

Business Evolution serveis

Evoluciona teva agència a el màxim nivell

CONSULTORIA TECNOLÒGICA

CONSULTORIA TECNOLÒGICA

Anàlisi, assessorament i consultoria per a gestionar de forma més òptima tots els recursos oferts per net2rent. Informe documental, resum de punts crítics i de millora.

MÀRQUETING ONLINE

MÀRQUETING ONLINE

Serveis d’Assessorament en Màrqueting Online. Posicionament avançat SEO / SEM, mesurament i anàlisi Analytics. Serveis de Community Manager i Social Media Màrqueting.

CONSULTORIA DE MÀRQUETING

MINERIA DE DADES

Transformem les teves dades en coneixement.
Business Intelligence
Analitzem i reportem tots els registres del teu PMS en benefici de la teva organització.

Parlem?

Omple aquest formulari i contactarem amb vosaltres

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Software S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Software S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Software S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Software S.L. , amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.

Contacte con net2rent

Formulario de solicitud de contacto con net2rent

Política de Privacidad

En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente cuyos datos figuran en el presente Formulario, consiente de forma expresa a Buda Business Data Software S.L. el tratamiento de sus datos personales con objeto de realizar facturación y promoción de los servicios comercializados con los mismos, así como la autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de las cuales tuviera concertado contrato de prestación y promoción de servicios.

Los datos se incluirán en un fichero automatizado de Buda Business Data Software S.L. que dispone de las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad y usted podrá ejercitar conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo un escrito a Buda Business Data Software S.L. junto con una fotocopia de su DNI: Buda Business Data Software S.L., con dirección en Edificio @Sant Cugat Business Park. Avda. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – España.

Contacte amb net2rent

Formulari de sol·licitud de contacte amb net2rent

Política de privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Buda Business Data Software S.L. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis.

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Buda Business Data Software S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Buda Business Data Software S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Buda Business Data Software S.L. , amb direcció en Edifici @Sant Cugat Business Park. Av. Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona – Espanya.